zirinc

zirinc
is. <fars.> bot.
1. Yarpaqlarının bir hissəsi tərsinə çevrilmiş, çiçəyi açıq-sarı rəngli, meyvəsi turşməzə olan kol bitkisi. <Ev sahibi> burada cavan şiv zirinc ağacından qırıb gətirər, ocaqda ütüb çəkiclə döyər, özü üçün lopa düzəldərdi. . S. R.. <S. Vurğun> ayaq saxlayıb bir zirinc kolunun dibində bitmiş gülxətmi çiçəklərindən dərdi. . Aşıq Şəmşir.
2. Həmin bitkinin ədviyyə kimi xörəyə qatılan turşməzə meyvəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • zəris — (Ordubad) zirinc …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zərniş — (Oğuz) zirinc …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zırnış — (Mingəçevir) zirinc …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lopa — 1. is. 1. Odunu alovlandırmaq və ya işıq yaratmaq üçün neft hopdurulub yumruladılmış əski, cındır, pilik, alışqan. Lopa qayırmaq. 2. Az çox yuvarlaq, yumru, dairəvi (şəkildə) olan yumşaq şey. Qar lopası. Pambıq lopası. – <Budur>, yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ütmək — f. Qızğın dəmirlə və ya oda tutaraq üzdən yandırmaq, qarsalamaq, oda vermək (tükü, qabığı və s. ni). Kəsilmiş toyuğu ütmək. – Ev sahibi burada cavan şiv zirinc ağacından qırıb gətirər, ocaqda ütüb çəkiclə döyər, özü üçün lopa düzəldərdi. S. R..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zirinuçiçəklilər — cəm bot. Zirinc və başqa kol və ya çoxillik bitkilərin daxil olduğu bitki fəsiləsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziriş(k) — bax zirinc. Dağda ziriş kolları; Çapar tutub yolları; Yar dərdin necə yazsın; Bağlanıbdır qolları. (Bayatı). Alçaqboylu iydə, zirişin ətri hər yana yayılır. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”